Strona głównaWsparcie psychologiczne ▸Czym zajmuje się psycholog

Czym zajmuje się psycholog?

Psycholog wykonuje zawód zaufania publicznego, czyli oznacza to, że wszystkie zadania wymagają od niego profesjonalnego przygotowania, doświadczenia, zachowania dyskrecji, taktu oraz kultury osobistej. Zadaniem psychologa jest przede wszystkim dbanie o potrzeby pacjenta zgodnie z zasadami kodeksu etycznego. Udział w spotkaniach objęty jest tajemnicą, nic co zostanie powiedziane w trakcie jego przebiegu, a nawet fakt uczestnictwa w nim nie zostanie ujawnione osobom trzecim.

Wyjątkiem od tej reguły są osoby nieletnie. Zgodnie z polskim prawem specjalista ma obowiązek informowania rodziców/opiekunów prawnych nieletniego o ogólnym przebiegu każdego spotkania.

Przyjście do psychologa, najczęściej stanowi pierwszy krok do rozwiązania zaistniałego problemu. Niekiedy wystarczy jedno spotkanie, a innym potrzeba jest większej ilości. Psycholog jest to osobą, która na podstawie wcześniejszego wywiadu lub przeprowadzonych odpowiednich testów, jest w stanie postawić diagnozę oraz dopasować odpowiednią formę wsparcia.

Jak wygląda wizyta u psychologa?

Przebieg wizyty jest uzależniony od rodzaju potrzeb i zgłaszanego problemu danej osoby. Jeśli pacjent zgłosi się z osobistym problemem, wówczas spotkanie opiera się na rozmowie o pojawiających się trudnościach oraz na określeniu potrzeb w związku z tym. Pacjent może zgłosić się do psychologa w związku z przeprowadzeniem diagnozy np. pamięci lub innych funkcji poznawczych. Wówczas specjalista zbiera informacje na temat pojawiającego się problemu oraz przeprowadzi testy, które polegają na wykonaniu przez osobę różnych zadań według odpowiednich instrukcji.

Po zakończeniu psycholog omówi wyniki testu oraz wyciągnie wnioski, które będą wynikać z całego badania. Pomoże to w określeniu problemu, ale również wskazać jego przyczyny i konsekwencje. Dzięki takim działaniom można lepiej przewidzieć zachowania, trudności, ale również przygotować plan pomocy dla danej osoby.

Scroll to Top