Wsparcie psychologiczne
- Oświęcim, Sosnowiec

Wsparcie psychologiczne

Jednym z pierwszych kontaktów ze specjalistą, jakie podejmuje pacjent jest najczęściej konsultacja psychologiczna. Pozwala to przede wszystkim na dobór właściwej formy pomocy. Jedną z form pomocy udzielanej osobą jest wsparcie psychologiczne.

Czym jest wsparcie psychologiczne?

Wsparciem psychologicznym określamy krótkoterminową formę pomocy. Obejmuje ona osoby dorosłe, dzieci oraz młodzież. Czas trwania wsparcia psychologicznego trwa około czternastu spotkań ze specjalistą, odbywają się one raz w tygodniu, a ich czas trwania to około 50 minut. Tę formę wsparcia proponuje się osobie, która nie ma zdiagnozowanego żadnego zaburzenia psychicznego, ale doświadcza ona w życiu codziennym stresujących sytuacji, jest przemęczona natłokiem spraw życia codziennego oraz kiedy występują trudności w przystosowywaniu się do zmian.

Przebieg wsparcia psychologicznego

W trakcie wsparcia psychologicznego osoba ma okazję wyrazić swoje emocje, które są powiązane z trudną dla niego sytuacją, a jest to pomocne w określeniu jego potrzeb. Spowoduje to obniżenie się poziomu stresu lub wyznaczy inne sposoby radzenia sobie z nim. W trakcie spotkań specjalista towarzyszy pacjentowi. Celem jest szukanie odpowiednich rozwiązań. Psycholog ma za zadanie pomóc osobie w odkryciu oraz wzmocnić jego zasoby, które pomagają w kontrolowaniu poziomu stresu.

Wsparcie psychologiczne może mieć również formę wychowawczą. Z tej formy wsparcia korzystają rodzice, którzy mają problemy wychowawcze. Pierwsze spotkanie jest oparte przede wszystkim na diagnozie sytuacji rodziny oraz dziecka. Następne spotkania opierają się na próbach określenia i wyjaśnienia źródła problemu. Zadaniem psychologa jest znalezienie konkretnego, skutecznego sposobu radzenia sobie oraz wspierania rodziców w opiece nad dzieckiem, aby mogli mu pomóc.

Dowiedz się więcej

Czym zajmuje się psycholog?

Konsultacja psychologiczna - czemu służy

"Boję się iść do psychologa" - jak pokonać lęk i sięgnąć po pomoc

Scroll to Top