Wsparcie psychologiczne osób dorosłych
-Oświęcim, Sosnowiec

Wsparcie psychologiczne osób dorosłych

Wsparcie psychologiczne jest metodą pomocy doraźnej, działania ”na gorąco”. Najczęściej korzystają z niego osoby przeżywające kryzys, na przykład po śmierci bliskiej osoby, chorobę w rodzinie, rozstanie, utratę pracy itp. Pozwala uporządkować myśli, uspokoić emocje i podejmować spójne działania w trudnych chwilach. Głównym jego celem wsparcia psychologicznego jest zmobilizowanie własnych zasobów w sytuacji kryzysu i stresu psychologicznego. 

Moją rolą jest pomoc w odzyskaniu równowagi emocjonalnej i poczucia wpływu na swoje życie, a także nauka korzystania ze wsparcia innych bliskich czy instytucji.

Zmniejszenie stresu i napięcia to ważny element, ponieważ pozwala na „oczyszczenie” umysłu, powrót do racjonalnego myślenia, co za tym idzie umożliwia identyfikację problemu powodującego aktualne trudności i identyfikację czynników podtrzymujących problem. Wsparcie ma na celu odzyskanie równowagi, powrót do wcześniejszych sposobów funkcjonowania (sprzed kryzysu) czy pomoc w tworzeniu nowych. 

Jeżeli jesteś w sytuacji, w której wcześniejsze metody radzenia sobie z trudnościami przestają działać co powoduje dyskomfort jestem osobą, która może Ci pomóc. Brak umiejętności poradzenia sobie z kryzysowym zdarzeniem wywołuje silne emocje, zaburza równowagę. Ja pomogę przy kontrolowanym wyrażaniu powyższych uczuć i emocji nabycie umiejętności poradzenia sobie z trudnościami.

Spotkanie i rozmowa z psychologiem
Scroll to Top