Zakres pomocy

Kobieta z depresją siedzi na podłodze i obejmuje kolana. Kobieta czuje się przygnębiona i ukrywa twarz z rozpaczy. Jest smutna i nieszczęśliwa.

Zaburzenia nastroju

Depresja jest to przede wszystkim szczególny rodzaj zaburzeń nastroju i emocji. Objawy depresji są różne u każdego pacjenta. Depresja nie jest tylko smutkiem i przygnębieniem, ale również stanowi utratę zainteresowań oraz radości z życia. 

Wściekły młody człowiek zaciska pięści. Mężczyzna czuje się emocjonalnie i nie potrafi zapanować nad swoim gniewem. Kontrola gniewu i emocji

Problemy i trudności emocjonalne

Udzielanie wsparcia w problemach emocjonalnych, do których można zaliczyć: depresję, dystymię, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia lękowe uogólnione i o charterze fobii, ostre reakcje na stres oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.

Różne oblicza młodej kobiety. Odczuwa różne emocje i cierpi z powodu zaburzenia osobowości. Dziewczyna ma wahania nastroju, zmaga się z chorobą psychiczną

Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości dotyczą sposobu funkcjonowania danej osoby. W szczególności obejmują one kilka wymiarów osobowości i zaburzenia zarówno w sferze indywidualnej oraz społecznej. Pojawiają się w okresie późnego dzieciństwa lub w wieku młodzieńczym i trwają w wieku dojrzałym.

▸ Osobowość paranoiczna
▸ Osobowość schizoidalna
▸ Osobowość antyspołeczna
▸ Osobowość histrioniczna
▸ Osobowość bordeline
▸ Osobowość unikająca (lękliwa)
▸ Osobowość zależna
▸ Osobowość anankastyczna

Niespokojny młody człowiek czuje się zaniepokojony, cierpi na atak paniki lub niepokój.

Zaburzenia lękowe

Lęk jest naturalnym stanem emocjonalnym, który pojawia się w życiu codziennym, każdego człowieka. Jest to normalna reakcja na sytuacje stresowe, takie jak przemówienie publiczne, ważny egzamin, czy na przykład zagrożenie ze strony agresywnego psa. Bywa tak, że u niektórych osób stany niepokoju utrzymują się przez dłuższy czas i są bardziej nasilone, nawet jeśli stresujące zdarzenie dawno już minęło.

Lęk jest zaburzeniem, wówczas, gdy zaczyna wywierać negatywny wpływ na życie danej osoby. 

▸ Fobia społeczna

▸ Fobie specyficzne

▸ Zespół lęku uogólnionego

▸ Lęk paniczny z agorafobią lub bez agorafobii

▸ Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD)

▸ Zespół ostrego stresu i zespół stresu pourazowego (PTSD)

Dowiedz się więcej o zaburzeniach lękowych

Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży

Nieszczęśliwa młoda kobieta doświadcza różnych uczuć. Cierpi z powodu stresu i odczuwa niepokój. Nagłe wydarzenie spowodowało obniżony nastrój. Powinna zgłosić się do psychologa po pomoc.

Kryzysy psychologiczne

 Kiedy przeżywasz kryzys, na przykład po śmierci bliskiej osoby, chorobę w rodzinie, rozstanie, utratę pracy itp., warto zwrócić się do psychologa po wsparcie psychologiczne. Takie spotkanie pozwala uporządkować myśli, uspokoić emocje i podejmować spójne działania w trudnych chwilach. Głównym celem wsparcia psychologicznego jest zmobilizowanie własnych zasobów w sytuacji kryzysu i stresu psychologicznego

Kobieta patrzy w rozbite lustro cierpi na niską samoocenę. Nieszczęśliwa kobieta zmaga się z problemami psychologicznymi lub psychicznymi.

Niska samoocena

Zmiana negatywnych przekonań na własny temat, zrozumienie źródła jej powstawania oraz wprowadzenie treningu budowania pozytywnej samooceny.

Scroll to Top