Strona głównaZakres pomocy ▸Depresja

Depresja

Osoba w żółtej kurtce siedzi samotnie na ławce. Niebo jest zachmurzone.

Czym jest depresja?

Depresja jest to przede wszystkim szczególny rodzaj zaburzeń nastroju i emocji. Objawy depresji są różne u każdego pacjenta. W związku z taką złożonością problemu trudno ją rozpoznać. Jeśli samopoczucie jest złe, można mówić o smutku, jeśli jest gorsze – mówimy o przygnębieniu, ale jeśli jest bardzo złe – to wówczas mówi o wystąpieniu depresji. Istniejąca granica między tak zwanym  „normalnym” przygnębieniem a depresją ujmowanym jako stan chorobowym nie jest ostra. Istnieją jednak pewne objawy, które pozwolą te dwa stany odróżnić od  siebie.

Depresja nie jest tylko smutkiem i przygnębieniem, ale również stanowi utratę zainteresowań oraz radości z życia. Człowiek tak naprawdę funkcjonuje w zwolnionym rytmie, miewa zaburzoną koncentrację i obniżoną samoocenę. Osoba cierpiąca na depresję widzi świat ponury, pesymistycznie patrzy na niego, wszystko widzi w czarnych barwach. Często osoby miewają zaburzony sen, który jest płytki i nie daje odprężenie

Objawy depresji według WHO

 1. obniżony nastrój, czyli depresja jako objaw
 2. brak radości (anhedonia)
 3. brak energii (anergia)
 4. negatywna własna ocena
 5. poczucie winy
 6. myśli i zachowania samobójcze
 7. niesprawność intelektualna
 8. zaburzenie aktywności
 9. zaburzenia snu
 10. zaburzenia apetytui masy ciała

Wygląd również odgrywa bardzo ważną rolę w stawianiu diagnozy depresji:

 • mimika – jest znacząco uboga
 • wyraz twarzy często jest smutny lub napięty
 • głos jest monotonny (bez modulacji), tempo wypowiedzi: spowolnione
 • ruchy zazwyczaj spowolniałe, ociężałe, niepokój ruchowy (częsta zmiana pozycji ciała w czasie siedzenia, manipulowanie palcami rąk)

Depresji  towarzyszą  często  uporczywe  dolegliwości  somatyczne, takie jak:

 • bóle żołądkowo-jelitowe
 • bóle głowy
 • bóle podbrzusza
 • bóle pleców

Depresja staje się prawdopodobna, jeśli pojawiają się przynajmniej cztery objawy z tej listy, w tym będą utrzymywać nieprzerwanie  przez okres co najmniej dwóch tygodni.

Rodzaje depresji

Biorąc pod uwagę przyczynę zaburzeń depresyjnych, wyróżnia się następujące:

 • depresja psychogenna – to zaburzenie depresyjne wywołane traumatycznym wydarzeniem, śmiercią bliskiej osoby, silnym stresem lub długotrwałymi objawami nerwicowymi;
 • depresja endogenna – depresja wywołana zaburzonym funkcjonowaniem mózgu; jej objawy to brak energii, zaburzenia rytmu dobowego, obniżenie nastroju, a także rozdrażnienie i objawy somatyczne, takie jak bóle w różnych miejscach bez widocznej przyczyny, zaburzenia odżywiania, problemy żołądkowe, bezsenność;
 • depresja wywołana chorobą somatyczną – taka depresja może być spowodowana chorobą dotykającą układu nerwowego lub zagrażającą życiu.

Ze względu na natężenie objawów mamy do czynienia z:

 • depresją łagodną,
 • depresją umiarkowaną,
 • depresją głęboką.

Zaburzenia depresyjne dzieli się według różnych kryteriów. Biorąc pod uwagę, kto choruje na depresję, wyróżnia się:

 • depresje anaklityczne,
 • depresje dziecięce, 
 • depresje młodzieży,
 • depresje osób dorosłych,
 • depresje starcze.
 • depresja egzogenna (wywołana przez czynniki zewnętrzne),
 • depresja endogenna (wywołana przez czynniki wewnętrzne),
 • depresja reaktywna,
 • depresja poporodowa,
 • depresja maskowana, zaburzenia depresyjne bez lub z objawami psychotycznymi, uporczywe zaburzenia nastroju, w tym dystymia, nawracające zaburzenia nastroju.

Przyczyny powstawania depresji

Przyczyny powstawania depresji są złożone i nie w pełni poznane. Uważa się, że znaczenie mają czynniki

Biologiczne

 • genetyczne – ryzyko wystąpienia depresji jest wyższe w rodzinach osób chorujących na depresję,
 • zaburzenia neurotransmisji – u osób chorujących na depresję zaobserwowano zaburzenia w zakresie neuroprzekaźników takich jak serotonina, noradrenalina, dopamina i acetylocholina,
 • hormonalne – u osób chorujących na depresję obserwuje się zmiany w zakresie wydzielania hormonów stresu i innych,
 • strukturalne – u osób chorujących na depresję zaobserwowane nieprawidłową wielkość struktur mózgu zaangażowanych w regulację emocji,
 • zaburzenia w zakresie odpowiedzi zapalnej – w zaburzeniach depresyjnych obserwuje się nieprawidłowości w zakresie wydzielania czynników aktywujących i hamujących odpowiedź zapalną w organizmie, obserwuje się również zwiększone występowanie depresji w chorobach związanych z tego typu nieprawidłowościami.

Psychologiczne

 • typ osobowości – w wielu zaburzeniach osobowości obserwuje się zwiększone ryzyko zachorowania na depresję, zaobserwowano również, że wysoki poziom lęku jako cecha osobowości zwiększa ryzyko zachorowania na depresję,
 • zasoby i zdolność radzenia sobie ze stresem – osoby, które posiadają lepsze zdolności radzenia sobie ze stresem są w mniejszym stopniu narażone na zachorowanie,
 • traumatyczne i stresujące wydarzenia – nawet ok 50% pierwszych epizodów depresji poprzedzonych jest negatywnymi wydarzeniami życiowymi.

Społeczne

 • brak wsparcia i samotność,
 • niski status społeczny
Scroll to Top